Lokal-lokala styrelser

Vissa institutioner eller verksamhetsområden har egna "lokal-lokala styrelser". Saco-S-rådet tar hjälp av dessa lokal-lokala styrelserna när det gäller saker som sker vid institutionen/ verksamhetsområdet. Dock har de lokal-lokala styrelserna inget eget förhandlingsmandat, utan behöver höra med Saco-S-rådet inför varje förhandling och få eventuellt förhandlingsmandat. Orsaken till detta är att Saco-S-rådet ska veta vad som gäller på olika delar av universitetet och därmed behöver veta vilka avtal som sluts lokalt.


Campus Gotland
Petra Eriksson, ordförande
Carina Johansson, ledamot
Martin Abrahamsson, ledamot
Susanna Carlsten, ledamot
Sara Utas Vestling, suppleant
Annika Jörnemark, suppleant


Förvaltningen
Anders Lagerstrand, ordförande
Charlotta Nordgren, vice ordförande
Daniel Palm, sekreterare
Tony Thorström, ledamot
Erik Höjdestrand, ledamot


Universitets biblioteket
Nicklas Högås (ordförande)
Nadja Duffner- Ylvestedt (vice ordf.)
Kristina Carlsson
Nino Dawod
Peter Sjökvist


Blåsenhus
Ellen Matlok-Ziemann, ordförande


Institutionen för psykologi
Katarina Petersson, ordförande
Angeli Holmstedt
Timo Hursti
Carl Åborg
Freddie Lymeus (föräldraledig)


Företagsekonomiska institutionen
Johanna Norberg, ordförande
Ann-Kristin Lindberg
Cecilia Hamfelt
Tina Hedmo
​Johanna Rein-Hedin
Josef Pallas
​Niklas Cedervall
Sara Glännefors


Statsvetenskapliga institutionen
Per Adman, ordförande
Marie Nylund (vice ordförande)
Christina Bergqvist (sekreterare)
Sofia Helander (ledamot)
Oscar Almén (ledamot)


Teologiska institutionen
Ulf Zackariasson, ordförande
Lena Roos (vice ordf)
Nils Billing
Pär Ottoson
Jim Kelhoffer
Evelina Lundmark