Lokal-lokala styrelser

Vissa institutioner eller verksamhetsområden har egna "lokal-lokala styrelser". Saco-S vid Uppsala universitet tar hjälp av dessa lokal-lokala styrelserna när det gäller saker som sker vid institutionen/ verksamhetsområdet. Dock har de lokal-lokala styrelserna inget eget förhandlingsmandat, utan behöver höra med Saco-S-föreningens styrelse inför varje förhandling och få eventuellt förhandlingsmandat. Orsaken till detta är att Saco-S-föreningens styrelse ska veta vad som gäller på olika delar av universitetet och därmed behöver veta vilka avtal som sluts lokalt.


Campus Gotland
Petra Eriksson, ordförande
Carina Johansson, ledamot
Martin Abrahamsson, ledamot
Susanna Carlsten, ledamot
Sara Utas Vestling, suppleant
Annika Jörnemark, suppleant


Förvaltningen
Anders Lagerstrand, ordförande
Charlotta Nordgren, vice ordförande
Daniel Palm, sekreterare
Tony Thorström, ledamot
Erik Höjdestrand, ledamot


Universitets biblioteket
Nadja Duffner- Ylvestedt, ordförande
Kristina Carlsson
Niklas Högås
Peter Sjökvist


Blåsenhus
Ellen Matlok-Ziemann, ordförande


Institutionen för psykologi
Katarina Petersson, ordförande
Angeli Holmstedt
Timo Hursti
Carl Åborg
Freddie Lymeus (föräldraledig)


Företagsekonomiska institutionen
Johanna Norberg Hägglund, ordförande
Alexander Gorgijevski
Ann-Kristin Lindberg
Cecilia Hamfelt
Josef Pallas
Tina Hedmo


Statsvetenskapliga institutionen
Marie Nylund, ordförande
Per Adman
Anton Ahlén
Maria Eriksson Baaz
Moa Mårtensson


Teologiska institutionen
Ulf Zackariasson, ordförande
Lena Roos, vice ordf
Nils Billing
Pär Ottoson
Jim Kelhoffer
Evelina Lundmark


Centrum för genusvetenskap
Renita Sörensdotter, ordförande
Kristina Andersson, vice ordförande
Katerina Günter, sekreterare