Saco-S kontaktpersoner

Kontaktpersonen skulle vara den person som Saco-S-föreningens styrelse kan vända sig till om det finns frågor kring något som rör institutionen och som kan anslå information om olika evenemang.

Kontaktpersonen kan också ta kontakt med Saco-S-föreningens styrelse om det är några viktigare förändringar vid institutionen för att höra om det är något som borde förhandlas. Saco-S-föreningen bjuder in kontaktpersonerna till lunchmöte ett par gånger per termin för att höra vad som är på gång.

Kontaktpersonerna är förtroendevalda och får därför också gå de fackliga utbildningar som Saco erbjuder.

HumSam
Arkeologi och antik historia Karl-Johan Lindholm
Företagsekonomi Tina Hedmo
Historia Rosemarie Fiebranz
Kulturgeografi
Nordiska språk Erik Falk
Pedagogik, didaktik och utb.studier Ellen Matlok-Ziemann
Pia-Maria Ivarsson
Psykologi Katarina Petersson
Statsvetenskap Per Adman
Teologi Ulf Zackariasson
MedFarm
Folkhälso- och vårdvetenskap
Läkemedelskemi Luke Odell
Med biokemi och mikrobiologi Gerli Pielberg
Med cellbiologi Shumin Pan
Med vetenskaper
TekNat
Biologisk grundutbildning Robert Malmgren
Fysik och astronomi Eric Stempels
Kemi BMC Jean Pettersson
Tek vetenskaper, industriell teknik Cajsa Bartusch
Tek vetenskaper, mikrostruktur lab Amit Patel

Hör av dig till Anna Eklund om du är intresserad av att vara Saco-S-rådets kontaktperson vid din institution!