Saco-förbunden vid Uppsala universitet

Saco-S förhandlar kollektivavtal för statligt anställda akademiker. Vi är övertygade om att vi blir starkare tillsammans. Därför har vi bildat Saco-S för att bättre kunna ta tillvara våra medlemmars intressen. Saco-S är en sammanslutning av 21 Saco-förbund.

Tillsammans företräder vi nästan 90 000 akademiker. Vi förhandlar med Arbetsgivarverket och tecknar kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Avtalen gäller för alla statligt anställda akademiker.

Du som är med i något av Saco-S medlemsförbund och jobbar inom staten omfattas av Saco-S förhandlingsverksamhet. Mer formellt brukar Saco-S betecknas som en förhandlingsorganisation. S:et i Saco-S står för staten.

Av Sacos 21 förbund finns idag 19 representerade vid UU.

Hitta ditt Sacoförbund

Akademikerförbundet SSR
Akavia (f.d. Cilvilekonomerna samt Jusek)
DIK
Fysioterapeuterna
Kyrkans Akademikerförbund
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Sacoförbundet Trafik & Järnväg
Sveriges ingenjörer
SRAT
STF- Tjänstetandläkarna
Sveriges arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges läkarförbund
Sveriges psykologförbund
Sveriges skolledarförbund
Sveriges universitetslärare och forskare
Sveriges Veterinärförbund