Saco-S-rådets kansli

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.


Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig enligt följande:

Per Sundman: Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för verksamheten för Saco-S vid UU.

Tina Hedmo: Övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för verksamhet verksamheten.
Tina Hedmo bistår Johanna Norberg Hägglund med ärenden på Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.

Robert Malmgren: Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, samt universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor.
Parallellt med Robert Malmgren går Cajsa Bartusch.

Anders Lagerstrand: Förvaltningen, bibliotek och muséer, samt delar av universitetet som inte faller under något specifikt vetenskapsområde. Anders Lagerstrand deltar också i arbetet med de lönesättande samtalen

Cajsa Bartusch: Skyddsombudsärenden och tjänstgöringsplaner, samt medlemsärenden vid Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet tillsammans med Robert Malmgren.

Johanna Norberg Hägglund: Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Adjungerad till styrelsen. Johanna går parallellt med Tina Hedmo.

Kirsi Höglund: v42, vabb på deltid
Samordnare (100 %) vid Saco-S vid UU och svarar i första hand på frågor om arbetsvillkor, löner, arbetsmiljöfrågor, andra aktuella frågor, samt gör olika utredningar och samordnar verksamheten vid kansliet.
​Mottagningstider: måndagar 09-12, tisdagar 09-12 och torsdagar 13-16.

Anna Eklund: Tjänstledig
Administratör (50 %) vid Saco-S vid UU och svarar i första hand på frågor om medlemsskap, samt ansvarar för kontakten med de förtroendevalda lokal-lokalt på universitetet och i olika nämnder och styrelser.

Jezzica Israelsson: Uppdrag (20 %) för Saco-S vid UU och sköter varsel för tidsbegränsat anställda för Saco-S-rådets del.

Charlotte Leyser: Uppdrag (15 %) för Saco-S vid UU och arbetar främst med tjänstgöringsplaner.

Fabian Engel: Uppdrag (10 %) för Saco-S vid UU och arbetar främst med frågor som rör skyddsombudsorganisationen.

Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-rådet vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-rådets styrelse.