Saco-S-föreningens kansli

Saco-S vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.


Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig enligt följande:

Kirsi Höglund:​ Ordförande. Ansvarar för lönefrågor och avtalsförhandlingar. Har övergripande ansvar för verksamheten för Saco-S vid UU. Mottagningstider: efter överenskommelse.

Johanna Norberg Hägglund: Vice ordförande. Ansvarar för medlemsärenden inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt avtalsförandlingar. Har övergripande ansvar för verksamheten för Saco-S vid UU.

Robert Malmgren: Sekreterare i styrelsen. Ansvarar för medlemsärenden inom det tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, samt universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor.

Claes Thorén: Styrelseledamot.

Cajsa Bartusch: Styrelseledamot.

Petra Eriksson: Styrelseledamot.

Gunnilla Ransbo: Styrelseledamot.

Mats Målqvist: Suppleant.

Jezzica Israelsson: Handlägger varsel av tidsbegränsat anställda för Saco-S-föreningens del.

Charlotte Leyser: Handlägger främst tjänstgöringsplaner.

Fabian Engel: Handlägger främst frågor som rör skyddsombudsorganisationen.

Anna Eklund: Administratör. Tjänstledig. Ansvar för frågor om medlemsskap, samt ansvarar för kontakten med de förtroendevalda lokal-lokalt på universitetet och i olika nämnder och styrelser.

Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-föreningens styrelse.