För postdoktorer

Postdoktorer vid Uppsala universitet är de som har anställningsformen postdoktor. Det är en särskild tidsbegränsning med grund i ett centralt kollektivavtal.
 
Postdoktorer ska i huvudsak arbeta med forskning (högst 20 % undervisning). Anställningen är i normalfallet på heltid och i minst två år och högst tre år. Anställningen ska förlängas om postdoktorn har varit föräldraledig men får också förlängas om det finns särskilda skäl som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret och för vissa ämnesområden relevant tjänstgöring/uppdrag.
 
För att anställas som postdoktor ska den sökande ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen senast vid den tidpunkt anställningbeslutet fattas. Doktorsexamen får vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång, om det inte finns särskilda skäl för annat.
 
Centralt kollektivavtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor och även förhandlingsprotokoll.

Mer information om ändringarna i det nya postdoktoravtalet.

Senast uppdaterad: 2022-03-28