Aktuell doktorandlönestege (2022)

Den senaste doktorandstegen blev klar den 21 september 2022 och börjar gälla från och med den 1 oktober 2022.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till Försäkringkassan, så att ni får rätt ersättning!

Inom marknadsutsatta verksamhets- och ämnesområden kan lönetillägg för doktorander vara motiverade. Lönetilläggen ska då inte utgå från individuell prestation och kompetens.

Följande löner per månad ska gälla för anställning som doktorand och assistent med
doktorandtjänstgöring (då tiden för doktorand är förbrukad).

Lönestege för doktorand:
Ingångslön: 29 000 kr
År 2: 29 700 kr
År 3: 31 200 kr
50 %: 31 700 kr
80 %: 34 300 kr

Lönestege för doktorand med läkarexamen:
Ingångslön: 33 400 kr
År 2: 34 100 kr
År 3: 35 600 kr
50 %: 36 100 kr
80 %: 38 700 kr

Lönestege för doktorand som är legitimerad läkare:
Ingångslön 35 400 kr
År 2: 36 100 kr
År 3: 37 600 kr
50 %: 38 300 kr
80 %: 40 700 kr

Avtalet för doktorandlönestegen 2022.

Senast uppdaterad: 2022-09-23