Vad Saco-S kan göra för dig som doktorand

Doktoranderna är en av de mest utsatta grupper av anställda vid våra lärosäten. Saco-S vid Uppsala universitet finns för råd och stöd för dig som är doktorand och medlem i något Saco-S-förbund.

Saco-S vid Uppsala universitet:

  • hjälper dig om du skulle behöva facklig hjälp vid din arbetsplats.
  • förhandlar tillsammans med ST fram doktorandstegen.
  • förhandlar fram olika policydokument som rör forskarutbildningen.
  • hjälper dig i frågor som rör förlängning av anställningen som doktorand.
  • ger dig rådgivning i samband med att din anställning som doktorand löper ut.

Högskoleförordningen och lokala riktlinjer

Högskoleförordningen 5 kap är den förordning som rör bestämmelser om doktoranders anställning. Bestämmelserna handlar bland annat om doktoranders arbetstuppgifter och anställningsform. Det är bland annat denna förordning som Saco-S vid Uppsala universitet tar hjälp av när vi stödjer doktorander i medlemsärenden.

Något som vi också kan ta hjälp av är de lokala riktlinjerna för utbildning på forskarnivå som bland annat tar upp studiefinansiering, studieplan och handledning.