Anställningsvillkor

På denna sida kan du hitta specifik information om vad som gäller vid Uppsala universitet som kan vara samlad från flera olika lagar/avtal/osv. om följande ämnen:

Lagar, avtal och riktlinjer

De lagar, centrala avtal och även lokala avtal samt lokala riktlinjer som styr verksamheten och villkoren på Uppsala universitet hittas på sidan Lagar och avtal.

Offentlighetsprincipen

Uppsala universitet är en myndiget och faller därför under offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens, kommunernas och landstingens verksamhet. Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på bland annat följande sätt:

  • Vem som helst får läsa myndigheternas handlingar i den mån de inte omfattas av sekretess.
  • Tjänstemän har normalt rätt att lämna uppgifter till tidningar, radio och tv för publicering eller att själva offentliggöra uppgifter.

Men eftersom Saco-S-föreningen vid Uppsala univsersitet är en fackförening, är det inte en myndighet och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen. Saco-S vid Uppsala universitet kan alltså välja att inte ge ut vissa uppgifter, till exempel vilken lön en person har, men däremot måste Uppsala universitet ge ut den uppgiften eftersom det är en allmän handling (förutsatt att den inte omfattas av sekretess).

Offentlighetsprincipen i korthet på regeringens hemsida.

Senast uppdaterad: 2022-06-01