Styrelsemöten och protokoll

Saco-S-föreningens styrelse sammanträder en gång i veckan under terminstid för att gå igenom aktuella ärenden. Dessa sammanträden protokollförs och publiceras på här på hemsidan för att våra medlemmar ska ha en möjlighet att se hur styrelsen arbetar och för att informera om vad som är på gång. Det handlar om individärenden där Saco-S-styrelsen hjälper enskilda medlemmar, anställningsärenden, rekryteringsärenden, utseende av skyddsombud samt representanter till olika universitetsorgan och andra förhandlingar.

En hel del av ärendena är av känslig eller konfidentiell art och därför återges dessa ärenden mer summariskt i protokollen.

Du hittar det senaste protokollet på sidan 2023, tidigare protokoll hittar du under 2022, 2021 samt 2020.

Människor som sitter i möte runt ett bord
Senast uppdaterad: 2023-05-05