Medlemsbrev - September 2023

Att ha arbetstid för Kvalitet och förnyelse (KoF24)

Just nu pågår en omfattande universitetsövergripande utvärdering av forskning och forskningsmiljöer. Det innebär att det är många medarbetare vid universitetet som är engagerade i arbetet med att ta fram ”kunskap om universitetets förutsättningar och forskningsverksamhet”. Kvalitet och förnyelse – forskningsutvärderingar (mp.uu.se)

På förekommen anledning vill vi uppmärksamma våra medarbetare – såväl lärare och forskare som den tekniska- och administrativa personalen – att utvärderingen ska ha planerats in i den ordinarie arbetstiden. Om du redan innan utvärderingen arbetade på heltid, så måste arbetsgivaren ta bort arbetsuppgifter för att du ska få en hållbar arbetssituation, alternativt beordra övertid.

Nya avtal om arbetstid och undervisning

I och med KoF24 och den arbetsbelastning som det kan medföra så vill Saco-S-föreningen informera igen om de nya avtalen om undervisning och arbetstid för lärare, forskare och doktorander vid universitetet.

Arbetstidsavtalet för lärare

Avtalet definierar bland annat fördelning av arbetsuppgifter för olika lärare vilket innebär exempelvis att universitetslektorer ska ha ca 20 % forskning i tjänsten och därmed kan inte arbetet med KoF24 tas från den tiden. Kolla gärna i avtalet vad som gäller för din befattning. Arbetstidsavtal för lärare (saco.fackorg.uu.se)

Undervisningsavtal för forskare

Detta är ett helt nytt avtal, som innebär att det nu uttryckligen står att man som forskare får undervisa upp till 20 % per läsår. Undervisningsavtal för forskare (saco.fackorg.uu.se)

Arbetstidsavtal för doktorander

Detta är också ett hel nytt avtal, som innebär att man som doktorand kan under en begränsad period har mer än 20 % undervisning så länge det under loppet av ens totala anställning inte innebär att man har haft mer än 20 % undervisning. Man kan alltså ha 30 % undervisning ett år för att sedan under ett år ha endast 10 %. Det innebär också att eventuellt arbete med KoF24 ska rymmas inom dessa 20 %. Arbetstidsavtal för doktorander (saco.fackorg.uu.se)

Diskussionsseminarier

Saco-S planerar att bjuda in till seminarier för alla medlemmar där vi vill bjuda in till diskussion kring några uppmärksammade områden (exempelvis restid, distansarbete, semester) där vi behöver få inspel från er. Vi vill också ta upp till diskussion vilka frågor som vi ska fokusera på framöver. Inbjudningar till dessa seminarier kommer per mail framöver.

Senast uppdaterad: 2024-02-29