Medlemsbrev - Oktober 2022

Doktorandlöneavtalet är klart!

Doktorandernas nya lönestege gäller från 1 oktober 2022. Den nya doktorandlönestegen.

Engagera dig fackligt!

Att engagera sig fackligt innebär att bidra till universitetets utveckling ur ett medarbetarperspektiv och ha möjlighet att förbättra situationen för alla medarbetare. Saco-S-föreningen gör detta genom förhandlingar om arbetstidsavtal, löneutvecklingen, omorganisationer, uppsägningar med mera – frågor där medarbetarperspektivet är verkligen viktigt! Förutom förhandlingar hjälper Saco-S-föreningen medlemmar i olika typer av arbetsrättsliga och arbetsmiljörelaterade frågor.

De flesta i Saco-S-föreningens styrelse arbetar 20-30 % med det fackliga och arbetar resten av tiden med sitt ordinarie arbete. Den fackliga tiden bekostas då av centrala medel och inte av institutionen.

Saco-S-föreningen har också representanter i olika styrelser och nämnder, som till exempel fakultets- och områdesnämnderna. Ett uppdrag i en nämnd eller styrelse tar förhållandevis lite tid i anspråk och är ett utmärkt sätt att lära sig hur universitetet fungerar och bidra till medarbetarperspektivet i viktiga frågor.

Om du är intresserad av att engagera dig och arbeta med universitetets fortsatta utveckling, hör av dig till saco@uu.se eller valberedningen.

Nya styrelseledamöter

Vi hälsar de nya styrelseledamöterna, Paula Karlström och Michael Papenbrock, varmt välkomna och ser framemot att arbeta med Uppsala universitets utveckling tillsammans framöver!

Lönerevision och inflation

Lönerevisionen pågår för fullt. Vi har fått många frågor kring hur inflationen kommer att påverka lönerna. Svaret som vi lokalt får från våra centrala parter är att de centrala parterna är överens om analysen om att en kompensation för inflationen skulle bara lägga ved på elden och öka inflationstakten framöver. De menar att med en ”lönekarusell” skulle vi kunna få se en kollaps av finansmarknaden av samma mått som i början på 90-talet (med räntor på 500 %). I höstens lönerevision får vi dock nog räkna med ganska blygsamma justeringar i förhållande till inflationen, men förhoppningsvis minskar inflationstakten snart och vi kan få mer i plånboken igen.

Senast uppdaterad: 2023-12-15