Medlemsbrev - Mars 2022

Kriget i Ukraina

Saco-S-föreningen träffar arbetsgivaren regelbundet för att diskutera hur kriget i Ukraina påverkar våra medlemmars och övriga anställdas arbetssituation på universitetet. Om det är något ni vill att vi ska ta upp med arbetsgivaren eller om du som medlem behöver fackligt stöd med anledning av detta, hör av dig till saco@uu.se.

Sexuella trakasserier

Det har varit åtskilliga artiklar i pressen om arbetsmiljön vid Uppsala universitet och då särskilt om förekomsten av sexuella trakasserier. Saco-S-föreningen har för avsikt att under året arbeta med dessa samt andra frågor som rör diskriminering. Om ni har frågor eller har något annat som ni vill dela med er med styrelsen, skicka dem till saco@uu.se. Självklart har Saco-S-föreningen sekretess.

Lönerevision 2021

2021-års löneförhandlingar är klara. De nya lönerna gäller från 1 oktober 2021, vilket innebär att de som har fått en högre lön ska ha fått en retroaktiv utbetalning från det datumet. Avtalet om doktorandlönerna skrevs under 2022-02-03 och universitetet i övrigt 2021-12-02. Dessa datum är viktiga för dem av oss som har ersättning från Försäkringskassan. Mer information om lönerevisionen.

Arbetstidsavtalet

Arbetet med ett nytt arbetstidsavtal för lärare och annan undervisande personal fortsätter. I det arbetet lyfter Saco-S-föreningen upp vikten av att alla arbetsuppgifterna ska rymmas inom årsarbetstiden och att arbetstiden behöver planeras på ett sätt som främjar god arbetsmiljö. Mer information om Saco-S-föreningens arbete kring det nya arbetstidsavtalet.

Postdoktoravtalet

Den 1 februari 2022 började ett nytt avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor gälla. Den största nyheten i det nya avtalet är att en postdoktor får anställas under minst två och högst tre år. Det är mer flexibelt än de två år i det tidigare avtalet. Precis som tidigare får anställningen förlängas utöver detta om det finns särskilda skäl. Mer information om det nya postdoktoravtalet.
Hela postdoktoravtalet på Arbetsgivarverkets hemsida.

Ny styrelse och ordförande

Från årsskiftet är det vi som arbetar i styrelsen för Saco-S vid Uppsala universitet:

Ordförande
Robert Malmgren, studievägledare, Institutionen för biologisk grundutbildning.

Vice ordförande
Johanna Norberg Hägglund, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen.

Ledamöter
Cajsa Bartusch, universitetslektor, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.
Petra Eriksson, universitetsadjunkt, Konstvetenskapliga institutionen.
Claes Thorén, universitetslektor, Institutionen för informatik och media.
Gunilla Ransbo, universitetsadjunkt, Institutionen för moderna språk.
Sara Bladby, studievägledare, Företagsekonomiska institutionen.
Catarina Sahlberg, forskningsrådgivare, Kansliet för teknik och naturvetenskap.
Lars Madej, universitetsadjunkt, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Suppleanter
Alexandra Abde, informatör, Kommunikationsavdelningen.
Kristina Borodina, universitetsadjunkt, Företagsekonomiska institutionen.

Saco-S-föreningens arbete.

Representanter

Just nu söker vi nya personer att representera Saco-S-föreningen i olika instanser inom universitetet. Mer information om representantskap och vilka nämnder och styrelser som har vakanta platser att söka.

Vad skulle du vilja läsa om i nästa medlemsbrev?

Universitetet är en stor organisation och det pågår många saker. Finns det något som du skulle vilja läsa om i nästa medlemsbrev? Om så skicka ett mejl till saco@uu.se.

Senast uppdaterad: 2024-02-29