Medlemsbrev - Mars 2021

Lönerevision 2020

2020-års löneförhandlingar är nu klara. De nya lönerna gäller från 1 oktober 2020, vilket innebär att de som har fått en högre lön får en retroaktiv utbetalning från det datumet. Avtalet om doktorandlönerna skrevs under 2021-03-10 och universitetet i övrigt 2021-03-25. Dessa datum är viktiga för dem av oss som har ersättning från Försäkringskassan. Dock betalar Försäkringskassan inte retroaktiv ersättning och därför har vi avtalat om att universitetet ersätter detta. För sjuklediga ska det ske automatiskt, medan föräldralediga behöver skicka in ett underlag till HR/Löneenheten. Denna utbetalning görs vid två tillfällen – två månader efter utbetalning av övrig retroaktiv lön samt i september 2021. Sista deadline för detta är 5 september 2021. Läs mer om lönerevisionen här.

Spara datumet: Seminarium om tjänstgöringsplaner 26 april 15.15-16.30

I det centrala kollektivavtalet mellan arbetsgivarverket och Saco-S står det att planeringen av universitetslärares årsarbetstid ska ske i samråd med berörd lärare. "Samrådet ska leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av lärarens arbetsuppgifter, innefattande undervisning, handledning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, kompetensutveckling och övrigt arbete såsom ledning av viss verksamhet eller samverkan med det omgivande samhället. Planeringen ska dokumenteras."

Saco-S vid Uppsala universitets medverkar vid ett seminarium som samarrangeras av oss och SULF/Uppsala. Vi kommer att skicka ut mer information närmare seminariet. Läs mer om tjänstgöringsplaner här.

Covid-19

Saco-S vid Uppsala universitet träffar arbetsgivaren varannan vecka angående läget med Covid-19. Vi får information men vi har också en möjlighet att lyfta frågor om det vi ser och hör om läget ute i verksamheten. Vi skulle väldigt gärna vilja höra hur läget ser ut just nu, vilka frågor behöver vi lyfta upp med universitetet? Om det är något du tycker att vi ska ringa upp till universitetet, skicka oss ett mejl om det till saco@uu.se.

Visst vet du att…
För schemalagd undervisningstimme som till minst hälften fullgjorts efter kl 18.00 eller lördag – söndag utgår ett lönetillägg med 150 kronor/undervisningstimme. Det gäller dock inte om det handlar om övertid och ersätts som sådan.

Senast uppdaterad: 2023-12-15