Medlemsbrev - Maj 2022

Universitetet anser att lärare inte ska kunna säga nej till att andra använder deras undervisningsmaterial

Universitetet har tagit fram ett förslag till nya riktlinjer för IP (Intellectual Property, immaterialrätt). I förhandlingarna har Saco-S-föreningens ståndpunkt varit att lärarna ska kunna säga nej till att andra använder deras undervisningsmaterial. Arbetsgivaren anser däremot att lärarna inte ska ha den rätten. De lokala förhandlingarna har slutat i oenighet och det har gått vidare till central förhandling. Information om universitetets förslag till nya riktlinjer för IP.

Behöver du jobba i sommar eller vill du ha tid kvar till ledighet runt julhelgerna?

Om du är lärare (inklusive doktorander) eller forskare vid Uppsala universitet, då har du så kallad schablonsemester. Schablonsemester innebär att semestern automatiskt börjar från måndag efter midsommar tills det att årets semesterdagar är slut.

Om du inte vill eller kan ta ut all semester under veckorna efter midsommar behöver du komma överens om det med din prefekt/ motsvarande. Överenskommelsen om att få ansöka om semester andra tider på året behöver vara skriftlig och Löneenheten måste ha den senast den 31 maj.

Om du ändå måste arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/ motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö. Information om schablonsemester.

Lönerevision 2022

Arbetet med årets lönerevision har dragit igång. Lönerevisionen gäller från 1 oktober 2022 och om allt går som planerat får vi de nya lönerna med löneutbetalningen i december. Just nu arbetar cheferna med att identifiera löner som av någon anledning hamnat så fel att de behöver justeras i särskild ordning, så kallad behovsinventering. Saco-S-föreningen räknar med att hålla i löneseminarier och skicka ut förhandlingsunderlagen i augusti-september. Information om lönrevisionsprocessen och behovsinventering. Information om lönerevisionen.

Tjänstgöringsplaner ska upprättas i samråd

Enligt det centrala avtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S ska alla lärare ha en tjänstgöringsplan och den ska upprättas i samråd med berörd lärare. Syftet med tjänstgöringsplanerna är inte att detaljstyra lärarnas arbetsuppgifter, utan snarare att ge lärarna realistiska ramar för uppgifterna. Ett annat syfte med planerna handlar mer om lika villkor för våra lärare inom och mellan olika institutioner. Alla ska ges samma möjligheter inom akademin – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Information om tjänstgöringsplaner.

Fackliga representanter i styrelser och nämnder

Saco-S-föreningen har under våren kompletterat med nya representanter i olika styrelser och nämnder. Du hittar en lista på alla representanter här på vår webbsida.

Saco-S vid Uppsala universitet logotyp

Senast uppdaterad: 2023-12-15