Medlemsbrev - maj 2020

Covid-19: Arbetstid och övertid

Föreläsningarna var redan planerade och kanske även tentamen, när Covid-19 svepte över världen och campusundervisningen fick digitaliseras. Det här har naturligtvis inneburit att många har jobbat och fortfarande jobbar mer än som var planerat. Men vad är det egentligen som gäller för övertid?

Det du behöver göra är att ha koll på hur mycket du jobbar. Dokumentera!

Viktigt i sammanhanget är att det bara är ”beordrad övertid” som är övertid. Därför behöver du föra dialog med chefen om hur mycket arbete som du måste gör utöver det som redan var en heltid.

Det är lite olika regler för vår tekniska och administrativa (TA) personal som har veckoarbetstid medan våra universitetslärare har årsarbetstid. Det innebär att vår TA personal i slutet på veckan ska kunna konstatera att arbetsbelastningen har hållit sig inom en vanlig arbetsveckas 40 timmar. Om arbetsgivaren vill att man ska jobba mer så ska han/hon beordra övertid. En annan lösning är naturligtvis att arbetsgivaren gör en omprioritering av arbetsuppgifterna som gör att arbetsbelastningen håller sig inom ramen för arbetstidsavtalet.

Det är lite svårare för våra universitetslärare som har årsarbetstid. För att kunna räkna ut övertid behöver man först kunna fastställa vad som är normal arbetsbelastning. Detta görs i de tjänstgöringsplaner som alla universitetslärare ska ha enligt våra kollektivavtal. Om arbetet med att ställa om till digital undervisning inneburit mer arbete som görs utöver övrig planerad undervisning så behöver du antingen prata med chef om att det ska klassas som övertid, alternativt att man lägger upp en plan för mindre undervisning framöver för att den forskningstid som går åt nu ska kompenseras i tid nästa termin eller år.

Ersättning för övertid kan vara ekonomisk ersättning eller ersättning i tid. Beordrad övertid räknas upp med en faktor 1,5 eller 2 beroende på när det sker (se medarbetarportalen för detaljer).

Prolongation för doktorander med anledning av Covid-19

Doktoranderna och doktorandprojekten har drabbats av Covid-19 på flera olika sätt och Saco-S vid Uppsala universitet har lyft doktorandfrågorna i de dialoger som vi har med universitetet. Det vi har uppmärksammat är:

  • fältarbete som inte går att genomföra på grund av reserestriktioner.
  • försök som inte går att genomföra för att man inte kan intervjua eller ta prover på de grupper av människor som man hade tänkt sig.
  • laborationer som inte går att genomföra för att laborationsmiljön inte är säker.man inte kan komma till jobbet för att man har förkylningssymptom/influensa.
  • man tillhör någon riskgrupp eller bor ihop med någon som tillhör riskgruppen.
  • handledare som är sjuka och inte kan arbeta enligt den överenskommelse som finns mellan doktorand och handledare.
  • doktoranderna inte har samma vana att undervisa och en omläggning av undervisning innebär mer merarbete för doktorander än för erfarna lektorer som redan har hållit i samma föreläsning de senaste tio åren.

Universitetet svarar att det inte går att göra generella prolongationer för doktoranderna, utan att det görs på individuell basis. Det är detsamma gäller här som för övrig personal – dokumentera!

Vi rekommenderar att alla doktorander och handledare tillsammans reflektera över och dokumenterar hur Covid-19-situationen har påverkat din möjlighet att bedriva din forskarutbildning.

Om du har frågor kring övertid eller förlängning av din anställning som doktorand med anledning av situationen med Covid-19, kontakta Saco-S vid Uppsala universitet: saco@uadm.uu.se

Ett extra årsmöte 2020-06-03 kl 12:15-13:00

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/63035711871 (Meeting ID: 630 3571 1871; Password: 329101)

På dagordningen har vi val av två ordinarie ledamöter och en suppleant till Saco-S-föreningens styrelse, beslut om delegation om ställföreträdande och information om förhandlingar. Ni hittar dagordning och valberedningens förslag till ny styrelse på vår hemsida under Årsmöte.

Några viktiga saker: Det är lösenord för att komma in, men vare sig länk och lösenord ska spridas utanför Saco.

Vi har ett väntrum. Det innebär att du, när du loggar in, blir satt i väntrummet till dess att vi har kollat att du är medlem. Det innebär att det kan ta ett litet tag innan du blir insläppt, speciellt om det skulle bli lite fler deltagare. Logga gärna in innan 12:00. Vi finns på plats från 11:45.

Välkomna!

Saco-S vid Uppsala universitet logotyp

Senast uppdaterad: 2024-02-29