Medlemsbrev - Juni 2023

En ny styrelse från och med den 1 juli

Den 1 juli tillträder den nya styrelsen som valdes på årsmötet den 18 april. Robert Malmgren fortsätter som ordförande. Vi tackar Cajsa Bartusch Kätting, Gunilla Ransbo, Kristina Borodina, Paula Karlström, Alexandra Abde och Catarina Sahlberg för allt arbete under föregående mandatperiod och vi hälsar Banafsheh Seyyed Khezri, Thomas Ekstrand, Serdar Temiz, Ulrika Persson-Fischier och Henning Henschel välkomna! Självklart är vi också glada för att även Johanna Norberg Hägglund, Lars Madej, Claes Thorén, Petra Eriksson och Michael Papenbrock fortsätter i styrelsen.

Är du intresserad av att engagera dig fackligt? Eftersom att vi tycker att det är viktigt att alla ska ha en möjlighet att engagera sig, brukar vi skicka ut information till alla våra medlemmar om uppdrag som blir lediga under året. Det går också bra att höra av sig till oss, så kan vi redan nu notera att du är intresserad. Efter semestern kommer det komma e-post om att vi söker en representant till Gotlandskollegiet.

Vad händer med semestern när jag byter anställning inom universitetet?

Grundprincipen är att semestern ska betalas ut när din anställning tar slut. Om du tackar ja till en ny anställning som börjar dagen efter att den förra anställningen tog slut, då har du en möjlighet att ta med dig semesterdagarna från den första anställningen. Det viktiga här är att det är medarbetarens önskemål som gäller (30b § Semesterlagen). Observera att om du först har haft en heltidsanställning och sedan tar en deltidsanställning, då kommer semesterdagarnas värde minska i motsvarande grad i den nya anställningen.

Närvaro på arbetsplatsen under semestern

Om du behöver arbeta under din semester behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats samt på vägen till och från arbetet. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-till din chef innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö. Mer information om semester.

Lönerevisionen 2023

Just nu förbereder sig de centrala parterna höstens avtalsförhandlingar. Om allt går som de ska så är de klara i slutet på september och vi kan hålla våra löneförhandlingar på universitetet strax därefter, så att den nya lönen kan betalas ut med decemberlönen. Om de centrala förhandlingarna däremot skulle dra ut på tiden eller vår lokala process på universitetet av någon anledning inte bli klar på utsatt tid, då får vi förmodligen vänta till mars innan vi får våra nya löner. Men som vanligt kommer Saco-S-föreningen att hålla utbildningar efter sommaren oavsett när förhandlingarna blir klara.

Glad sommar!

Notera att under sommaren har vi begränsad möjlighet att svara på e-post, så räkna med lite längre svarstider.

Senast uppdaterad: 2024-02-29