Medlemsbrev - Juni 2020

Tjänstgöringsplaner

I det förra medlemsbrevet skrev vi hur viktigt det är att dokumentera alla extratimmar det har blivit under våren. Det behövs inför planeringen av höstterminens arbete, så att det går att berätta för våra prefekter och chefer om det blir för mycket. Universitetslärare har årsarbetstid, vilket innebär att om det blev mer undervisning än planerat under våren, då bör de planeras in mindre under hösten om vårens extra arbete inte ersattes med övertid. Det är viktigt att inte glömma att övertid behöver vara beordrad.

Om det så att universitetslärare istället för övertid, temporärt minskar andelen forskning, då är det viktigt att i tjänstgöringsplanerna dokumentera när det är tänkt att ni ska få tid att hinna med forskningen. Av planerna ska det framgå hur många timmar lärarna ska forska, undervisa och ägna sig åt övergripande administration.

Saco-S vid UUs arbete med tjänstgöringsplaner.

Lönerevisionen

Avtalsförhandlingarna centralt är försenade på grund av Covid-19. Det innebär att våra löneförhandlingar också blir försenade. Förra året förhandlade vi lönerna i november, så att de nya lönerna kom innan jul. I år är förslaget att förhandla i februari/mars, så att de nya lönerna ska kunna vara klara i mars/april.

Revisionsdatum är fortfarande 1 oktober. Det innebär att vi kommer att skicka ut en fråga om förhandlingsunderlag i slutet på september och det är perioden 1 oktober 2019 till 30 september 2020, som räknas. Det innebär också att vi får retroaktiv lön från och med 1 oktober.

Semester och försäkringar

Lärare, forskare och doktorander vid Uppsala universitet har så kallad schablonsemester från och med måndag efter midsommar (22 juni) tills det att årets semesterdagar är slut.

Om du behöver arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.

Bemanning

Saco-S vid Uppsala universitet stänger för sommaren mellan den 4 juli och den 15 augusti. Skulle det vara något akut under sommaren rekommenderar vi er att ta kontakt med medlemsförbundens sommarjour.

Glad midsommar!!
Önskar Saco-S-föreningens styrelse och kansli

Saco-S vid Uppsala universitet logotyp

Senast uppdaterad: 2024-02-29