Medlemsbrev - December 2023

Lönerevisionen 2023 är klar!

I och med att förhandlingen om doktorandlönerna blev klar den 7 december och alla andra löner blev klara den 1 december, är vi nu klara med årets lönerevision. Den nya lönen gäller från och med 1 oktober, vilket innebär att alla medarbetare som ingick i lönerevisionen också kommer att få en retroaktiv utbetalning. Den nya lönen för doktoranderna betalas ut med februarilönen medan övriga anställda får sin nya lön redan med decemberlönen.

Glöm inte bort att meddela Försäkringskassan den nya lönen och rätt datum för när förhandlingarna var klara, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet.

Om ni har funderingar om den retroaktiva utbetalningen så har Saco-S-föreningen gjort en kort film om det: Film om retroaktiv utbetalning.

Arbetsgivaren meddelar och förklarar den nya lönen

Vi får många frågor om vad som sades vid löneförhandlingarna, men vi får inte berätta något på grund av förhandlingssekretessen. Du som medarbetare har alltid rätt till ett uppföljande lönesamtal, där arbetsgivaren ska kunna förklara och motivera den nya lönen.

Kan arbetsgivaren tvinga dig att arbeta vid en annan myndighet?

Uppsala universitet har antagit en ny policy som innebär att arbetsgivaren kan låna ut personal till en annan myndighet, det vill säga tvinga medarbetare att arbeta vid en annan myndighet. Förhandlingarna mellan arbetsgivare och Saco-S slutade i oenighet, men arbetsgivaren har ändå gått vidare i frågan. Policydokument är inte kollektivavtal där parterna behöver vara överens utan det är något som universitetet ensidigt kan besluta om. Det innebär att Saco-S inte kan tvista om frågan förrän arbetsgivaren har tillämpat policyn och medarbetaren vill driva frågan. Vår förhoppning är att varken denna policy eller den om lärares rätt till sitt material aldrig kommer att behöva tillämpas mot en medarbetares vilja, men om så skulle ske – kontakta oss!

God jul & Gott nytt år!!

Önskar alla vi som arbetar för Saco-S vid Uppsala universitet
 
Saco-S-föreningens kansli har stängt över julhelgerna, dvs från och med den 22 december 2023 till och med den 7 januari 2024. Vi finns åter på plats den 8 januari 2024.

Saco-S vid Uppsala universitet logotyp

Senast uppdaterad: 2024-02-29