Medlemsbrev - December 2022

Löneförhandlingarna 2022 är klara!

Doktorandlönestegen blev klar redan den 8 september och har börjat gälla från och med den 1 oktober 2022. För alla andra avslutades förhandlingarna den 30 november och den nya lönen kommer synas redan i decemberlönen. Även den gäller från och med den 1 oktober 2022.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till Försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet.

Arbetsgivaren meddelar och förklarar den nya lönen

Vi får många frågor om vad som sades vid löneförhandlingarna men vi får inte berätta på grund av förhandlingssekretessen. Du som medarbetare har alltid rätt till ett uppföljande lönesamtal, där arbetsgivaren ska kunna förklara och motivera den nya lönen.

2022 års analyser är början på 2023 års revision

Vi kommer att analysera utfallet från årets revision vad gäller vissa yrkeskategorier, lönesättande samtal, generell lönestruktur med mera. Detta är en del av avslutet på 2022 års lönerevision, men samtidigt en början på 2023 års revision. De centrala parterna som förhandlar om ”märket”, det vill säga den procentsats som i mångt och mycket är vägledande för den svenska lönerörelsen, har meddelat att det kan bli tuffa centrala förhandlingar med anledning av den höga inflationen.

Engagera dig fackligt!

Saco-S-föreningen söker just nu personer som är intresserade av att arbeta med tjänstgöringsplaner respektive varsel av tidsbegränsat anställda. Det är självklart en fördel om du kan lite om lagar och förordningar, men det är inget som krävs till en början. Vi har en styrelse och ett kansli som kommer att hjälpa dig. Vi räknar med att du kommer att lära dig med tiden. Uppdragen omfattar ungefär 20 % av en heltidstjänst, men det är flexibelt.

Om du är intresserad av att engagera dig och arbeta med universitetets fortsatta utveckling, hör av dig till saco@uu.se! Mer information om de fackliga uppdragen som finns att söka.

Bemanning över storhelgerna

Saco-S-föreningens kansli har stängt över jul- och nyårshelgerna från och med 23 december 2022. Vi finns åter på plats den 9 januari 2023.

Senast uppdaterad: 2023-12-15