Medlemsbrev - December 2020

Som många av er säkerligen har märkt har det varit svårt att nå fram till oss under hösten. Vi har haft fler ärenden än vi riktigt har hunnit med, så vi har inte riktigt mäktat med att svara på alla frågor så utförligt som vi hade önskat.

Ny styrelse

Vid årsmötet den 25 november valde vi fler ledamöter till styrelsen. Tanken är att vi ska vara fler som arbetar och därmed hinna med mer. Den nya styrelsen består av: Kirsi Höglund, Johanna Norberg Hägglund, Robert Malmgren, Cajsa Bartusch, Petra Eriksson, Claes Thorén, Gunilla Ransbo, Sara Bladby, Jakob Piehl, Mats Målqvist och Alexandra Abde. Läs alla handlingar till årsmötet här.

Lika villkor för det fackliga arbetet

Årsmötet beslutade också att anta styrelsens förslag till Mål och strategier för lika villkor för Saco-S arbete vid Uppsala universitet. Målen är att Saco-S-föreningen:

  • arbetar för att alla anställda och arbetssökande ska behandlas på ett rättvist och rättssäkert sätt i enlighet med diskrimineringslagen.
  • arbetar för allas lika rättigheter och möjligheter att delta i det fackliga arbetet vid Uppsala universitet.
  • integrerar ett lika villkorsperspektiv i alla delar av sin verksamhet.

Mål och strategier för lika villkor för Saco-S-föreningen vid Uppsala universitet.

Kort om löneförhandlingarna

Lönerevisionen är försenad, men arbetet pågår för fullt. Förhoppningsvis kommer vi att bli klara med förhandlingarna så att de nya lönerna kan betalas ut med aprillönen. Mer om lönerevisionen.

Ny e-postadress

Saco-S-föreningen har nu en ny, enklare e-postadress: saco@uu.se. Ni kommer fortfarande att kunna nå oss på den gamla e-postadressen ett tag till.

Stängt under julhelgen

Saco-S kansli kommer att ha stängt mellan den 19 december 2020 - 10 januari 2021.
 
Visst vet ni att:
Många doktorander ska lämna in sina individuella studieplaner (ISP). Vårt råd är att dokumentera hur covid-19 har påverkat era studier, så att det finns nedskrivet.

God jul och gott nytt år önskar Saco-S vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2024-02-29