Medlemsbrev - december 2019

Löneförhandlingarna 2019 är klara!

Doktorandlönestegen blev klar redan den 19 juni och har börjat gälla från och med den 1 oktober 2019. För alla andra avslutades förhandlingarna den 2 december och den nya lönen syns redan i decemberlönen och i primulaweb.uadm.uu.se.

Skicka in underlag om föräldrapenning till HR/Löneenheten.

För medarbetare som har haft föräldrapenningtillägg beräknas ersättningen för inkomstbortfall som skillnaden mellan den gamla lönen och den nya lönen minskad med 10 procent. Detta är inte aktuellt för doktoranderna denna gång, eftersom den nya lönen var klar och började gälla den 1 oktober.

För att retroaktiv lön ska kunna betalas ut för dagar då föräldrapenning tagits ut från Försäkringskassan krävs att underlag som styrker uttaget lämnas till HR/Löneenheten. Beräkning och utbetalning av denna ersättning sker i februari och i augusti 2020. Underlag som inkommit efter den 5 augusti ger ingen rätt till retroaktiv lön.

Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet.

Arbetsgivaren meddelar och förklarar den nya lönen

Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Vi analyserar utfallet

Vi kommer att analysera utfallet från årets revision vad gäller vissa yrkeskategorier, lönesättande samtal, generell lönestruktur med mera. Detta är en del av avslutet på 2019-års lönerevision, men samtidigt en början på 2020-års revision. Information från dessa analyser kommer att publiceras löpande på hemsidan under sidan Lönefrågor [på den gamla hemsidan, nu heter sidan Lön].

En julhälsning från den gamla och den nya styrelsen

Med detta önskar den gamla styrelsen med Per Sundman (ordförande) och Tina Hedmo (vice ordförande): ”Tack för förtroendet och god fortsättning!”

Och den nya styrelsen med Kirsi Höglund (ordförande) och Johanna Norberg Hägglund (vice ordförande): ”God jul och vi ses igen under det nya året!”

Saco-S kansli har stängt över julhelgerna: 20/12 - 10/1. Vi finns åter på plats den 13 januari.

Senast uppdaterad: 2024-02-29