Medlemsbrev - Augusti 2023

Hej och välkomna tillbaka!

Förhoppningsvis har sommaren varit skön och att ni har haft tid att återhämta er.

I sedvanlig ordning rivstartar hösten med löneförhandlingarna. I skrivande stund vet vi ännu inte om lönerevisionen kommer att försenas eller inte. Om det blir försenat är det på grund av centrala avtalsförhandlingar. Än så länge utgår vi ifrån att vi är klara till decemberlönen. Det innebär att prefekter och andra chefer bör ha påbörjat sina lönesamtal. Oavsett så är revisionsdatumet 1 oktober 2023.

Om du har en ny anställning som började innan 1 juli 2023, bör du ingå i årets lönerevision om du och arbetsgivaren inte har kommit överens om något annat. Om ni har kommit överens om något annat, bör det framgå ur ditt anställningskontrakt. Om du inte ingår i revisionen brukar det stå till exempel att lönen är satt i 2023 års löneläge. Står det istället att lönen är satt i 2022 års löneläge bör du ingå i revisionen.

Löneseminarier

Saco-S-föreningen har också planerat in höstens webbinarier om lönerevisionen. För att så många som möjligt ska kunna delta och få ställa sina frågor har vi bokat tre olika dagar och tre olika tider på dagen, nämligen den 30 augusti kl 15:15-16:00 (svenska), den 1 september kl 12:15-13:00 (engelska) och den 5 september kl 09:15-10:00 (svenska). Mer information om löneseminarierna. Mer information om löneseminarierna kommer även i ett epostutskick.

Filmer om lönerevisionen

Saco-S-föreningen har börjat ta fram filmer på svenska om lönerevisionen, tre stycken har redan publicerats och finns tillgängliga på vår hemsida. Fler filmer kommer att läggas upp allt eftersom. Filmer om lönerevisionen vid Uppsala universitet.

Förhandlingsunderlag

För dig som har så kallad facklig förhandlingsmodell (där facket förhandlar din lön) behöver de fackliga förhandlarna få information om vad du har gjort under året och hur väl du har gjort det. Det är för att vi ska kunna företräda dig på bästa möjliga sätt. Vi kommer att skicka ut förhandlingsunderlagen med epost i början på september. De kommer även att läggas upp på vår webbsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-29