Evenemang

5/12 - Seminarium om upphovsrätt

SULF/Uppsala, i samarbete med Saco-S vid Uppsala universitet, bjuder in till ett seminarium om upphovsrätt med SULF:s förbundsordförande Sanna Wolk. Seminariet ges på engelska.

Vem har upphovsrätt till en universitetslärares inspelade föreläsning? Kan arbetsgivaren byta ut dig mot dina inspelade föreläsningar som du gjort nu under Coronapandemin? Vad händer med ditt undervisningsmaterial och dina forskningsdata när du flyttar till ett annat lärosäte?

Frågorna som rör universitetsanställdas nya arbetssituation, med en allt högre grad av digitalisering, är många och komplexa. Coronapandemin medförde att vi på mycket kort tid tog steget fullt ut in i den digitala distansundervisningens värld. Det blir dessutom allt vanligare att lärosätena på olika sätt försöker tillskansa sig fri nyttjanderätt till det material som lärare och forskare producerar i anställningen, gör att immaterialrättsfrågan är hetare än någonsin.

Tid: Måndag 5 december, kl 15.30-16.00
Plats: Universitetshuset, sal XI

Om föredragshållaren:
Sanna Wolk är professor i juridik, specialiserad på immaterialrätt och SULF:s förbundsordförande. Hennes skrift om Universitetslärares upphovsrätt finns att ladda ner eller beställa i tryckt form på https://sulf.se/jobb-lon-och-villkor/upphovsratt/.

Välkomna!

(Seminariet är öppet för alla som är verksamma vid UU)

Logotyp för SULF vid Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2022-12-02