Ny styrelse och ordförande!

2021-11-30

Vid årsmötet den 23 november valdes en ny styrelse och en ny ordförande som tillträder vid årsskiftet. Styrelsens förslag på verksamhetsberättelse godtogs, med några mindre ändringar, och även styrelsens två propositioner godtogs.

Vår nya ordförande är Robert Malmgren med vice ordförande Johanna Norberg Hägglund. Nya styrelseledamöter som vi hälsar välkomna är Catarina Sahlberg, Lars Madej och Kristina Borodina. Sedan säger vi ett stort tack till ordförande Kirsi Höglund och suppleant Mats Målqvist som lämnar styrelsen vid årsskiftet. Vi tackar även Magnus Strandås som nu lämnar valberedningen och säger välkommen till Parvaneh Aghazari som tillkommer i valberedningen.

De två propositioner som godtogs på årsmötet handlar om att styrelsens mandatperiod ändras från kalenderår till att vara från första juli till sista juni samt att stadgarna ändras så att sista månad för föreningens årsmöte flyttas till april. Detta innebär att den nya styrelsen sitter från och med 2022-01-01 till och med 2023-06-30 och att nästa ordinarie årsmöte troligen kommer vara i mars 2023.

Stort tack till alla som deltog på årsmötet!

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-14