2020 års lönekartläggning är klar!

2021-08-10

Nu ligger äntligen 2020 års lönekartläggningsrapport uppe på vår hemsida! Lönekartläggningarna som utförs vid Uppsala universitet har syfte att kartlägga och ur ett jämställdhetsperspektiv analysera all relevant information gällande lönesättning och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen. Vissa löneskillnader som upptäcks i denna kartläggning tas hänsyn till i kommande lönerevision, för att till exempel åtgärda löneskillnader som bedöms bero på kön.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2022-06-14