Ändring av lön vid befordran

Riktlinjerna gäller för beslut om befordran som fattas från och med 1 december 2019. Beslut om ny lön gäller från och med månadsskiftet efter att beslut om befordran fattats.

Befordran från universitetslektor till professor
När en anställd befordras från universitetslektor till professor ska lönen höjas med 4 000 kr per månad.

Befordran från universitetsadjunkt till universitetsadjunkt till universitetslektor
När en anställd befordras från universitetsadjunkt till universitetslektor ska lönen höjas med 2 000 kr per månad.

Befordran från biträdande lektor till universitetslektor
​När en anställd befordras från biträdande lektor till universitetslektor sätts en ny individuell lön.