Lönerevision 2020

Vilka omfattas av lönerevisionen?
Den kommande lönerevision kommer med största sannolikhet gälla från 1 oktober 2020 och alla som har varit anställda innan 1 juli 2020, såvida det inte finns någon annan individuell överenskommelse.

Tidplan
Den kommande lönerevision kommer med största sannolikhet gälla från 1 oktober 2020. Det innebär att de framåtblickande utvecklingssamtalen bör äga rum under våren och de tillbakablickande lönesamtalen och lönesättande samtalen bör äga rum under hösten. Årets tidplan kommer förmodligen att påverkas av de andra organisationernas centrala förhandlingar.Vi har inget avtal om tidplanen ännu. 

Löneseminarium
​Saco-S vid Uppsala universitet planerar att i likhet med tidigare år hålla i löneseminarier. Syftet med dessa är att förklara lönerevisionsprocessen och svara på era frågor. Seminarierna är inplanerade till augusti-september.

Lokal förhandling eller lönesättande samtal?
Precis som förra året omfattas de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal, och endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Doktorandlönerna
Doktoranderna har lönestege och den revideras i särskild ordning. Den kommer med största sannolikhet att revideras per den 1 oktober, i likhet med övriga löner.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med. 

Förhandlingsunderlag
Saco-S vid Uppsala universitet skickar ut ett forhandlingsunderlag inför varje lönerevision. Vi använder det för att föreslå en ny lön för dig och sedan för att argumentera för den lön som vi har föreslagit.

Lönestatistik
På Saco-S-rådets hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/