Ny lön vid ny kompetens

När en anställd kompetensprövats och antagits som excellent lärare, docent eller erhållit ny titel som doktor erhåller den anställda ny lön enligt denna riktlinje. Riktlinjen gäller beslut som fattats från och med den 1 december 2019. Beslut om ny lön gäller från och med månadsskiftet efter att den nya titeln erhållits. Beslut om ny lön omfattar inte så kallad direktbefordran, det vill säga när en anställd befordras i samband med en nyanställning.

Docent
När en anställd antas som docent ska lönen höjas med 3 000 kronor per månad.

Excellent lärare
När en anställd antas som excellent lärare ska lönen höjas med 3 000 kronor per månad.

Doktor
​När en anställd erhåller doktorsexamen ska lönen höjas med 2 500 kronor per månad.

Doktorandanställningarna omfattas inte av höjning av lönen vid ny kompetens i form av erhållen doktorsexamen, utan lön utgår enligt 80 %-nivån också efter examen fram till att anställningen upphör.