Viceordförande i områdesnämnd

En anställd som har fått uppdrag som viceordförande i en områdesnämnd och därmed är ställföreträdande vicerektor erhåller ett lönetillägg som motsvarar lägst 25 procent och högst 50 procent av vicerektors lönetillägg. En bedömning ska göras av uppdragets omfattning och komplexitet i varje enskilt fall.

I samband med att uppdraget upphör omvandlas 25 procent av lönetillägget till lön.