Studierektor och programansvarig eller motsvarande

Studierektor

En anställd som har fått uppdrag som studierektor erhåller lönetillägg enligt tabell 2.

Om flera studierektorer har utsetts kan lönetillägget baseras på det antal studenter som varje enskild studierektor ansvarar för. Lönetillägget för en studierektor kan dock aldrig understiga lönetillägg på nivå 1 i tabell 2.

I vissa fall kan ett högre lönetillägg erhållas baserat på en bedömning av uppdragets omfattning och komplexitet. Vid beslut om lönetillägg för uppdrag av stor omfattning och komplexitet kan antal studenter vid hela institutionen summeras och lönetillägget beräknas på summan av dessa. Att ha uppdrag som studierektor för forskarstuderande, enbart eller till viss del av uppdraget, kan vara en faktor som påverkar komplexiteten i uppdraget.

En biträdande studierektor erhåller inget lönetillägg


Programansvarig eller motsvarande

En anställd som har fått uppdrag som programansvarig eller motsvarande kan erhålla lönetillägg enligt tabell 2. Lönetillägg för uppdrag som programansvarig kan i normalfallet endast betalas ut till en person per program. I de fall uppdraget delas av två personer delas även lönetillägget. Om en programansvarig ansvarar för två eller flera närliggande program ska antalet studenter i samtliga program summeras och lönetillägget beräknas på summan av dessa. I vissa fall kan ett högre lönetillägg erhållas, varvid en bedömning görs av uppdragets omfattning och komplexitet.

Lönetillägg efer antal studenter (tabell 2)

Uppdragstillägg grundas på antalet studenter, kalenderåret (januari-december) före tidpunkten för beslut om särskilt uppdrag.

Antalet registrerade studenter innebär studenter med förstagångsregistrering och fortsättningsregistrering. Omregistrerade studenter ingår inte annat än om de har någon dokumenterad prestation.

Tabell 2. Lönetillägg efter antal studenter

Antal studenter Lönetillägg (kr/mån)
upp till 250 4 000
251-500 5 000
501-1000 6 000
1001-2000 7 000
fler än 2000 8 000