Rektorsråd

En anställd som har fått uppdrag som rektorsråd erhåller ett lönetillägg på 5 000 kronor per månad. I samband med att uppdraget upphör omvandlas 25 procent av lönetillägget till lön.

I syfte att bidra till en anställds repatriering efter avslutat uppdrag, som varat i minst tre år och försäkras den anställda rätt till egen tid för kompetenshöjande studier och forskning i högst tre månader att förbrukas inom sex månader efter avslutat uppdrag.

Kostnaden för repatriering, inklusive lönekostnad under repartieringstiden belastar den funktion som finansierade lönetillägget för det särskilda uppdraget.

Beslut om repratriering fattas av rektor.