Övriga lönetillägg

Den lön en anställd vid Uppsala universitet får varje månad är ersättning för utfört arbete. De arbetsuppgifter som ersättningen utgår för kan variera, både i antal och svårighetsgrad, och ansvarsområden kan tillkomma eller falla bort. Detta är en naturlig variation i de flesta arbeten.

I undantagsfall kan det finnas skäl för beslut om annat lönetillägg än för särskilt uppdrag när en anställd har tillfälliga arbetsuppgifter eller ansvar som ligger utanför ordinarie arbete. Ett lönetillägg är således alltid:

  • tidsbegränsat,
  • en kompensation för arbetsuppgifter och/eller ansvar som i normalfallet inte ingår i en anställds ordinarie arbete,
  • en ersättning som upphör när den anställda inte längre har uppdraget eller utför de arbetsuppgifter som lönetillägget avser.

Ett beslut om lönetillägg annat än särskilt uppdrag ska vara skriftligt, tidsbegränsat till som längst ett år och kan förlängas med som längst ett år i taget. I samband med eventuell förlängning och/eller i samband med lönerevision ska lönetillägget omprövas.

Läs mer här om de allmänna utgångspunkterna och vem som beslutar om lönetilläggen.