Föreståndare som rapporterar direkt till rektor

En anställd som har fått uppdrag som föreståndare och rapporterar direkt till rektor kan erhålla ett lönetillägg genom särskilt beslut. Villkor för sådant uppdrag överenskommes i samband med att uppdraget tillträds.