Dekan och prodekan

En anställd som har fått uppdrag som dekan eller prodekan erhåller lönetillägg enligt nedan.

I samband med att uppdraget som dekan eller prodekan upphör genomförs en löneöversyn, varvid i normalfallet en del av lönetillägget omvandlas till lön, 25 procent av lönetillägget om uppdraget varat i tre år och 50 procent om uppdraget varat i sex år.
 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

Samhällsvetenskaplig fakultet

Dekan                                               18 000
Prodekan 10 000

 
Språkvetenskaplig och historisk-filosofisk fakultet

Dekan                                               15 000
Prodekan   8 500

 
Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Dekan                                              13 000
Prodekan   7 500


Teologisk och juridisk fakultet

Dekan                                              11 000
Prodekan    6 500

 
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci 

Prodekan, forskarutbildning MedFarm 10 000
Prodekan, forskningsinfrastruktur   7 000
Prodekan, samverkan   7 000


Medicinska fakulteten

Dekan 16 000
Prodekan (grund- och avancerad nivå)   9 500


Farmaceutiska fakulteten

Dekan 13 000
Prodekan (grund- och avancerad nivå)   8 500


Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap

Prodekan                                          10 500