Doktorandstegen 2020

Årets lönerevision är försenad på grund av att TCO och LO har skjutit fram de centrala förhandlingarna. Eftersom att doktorandstegen är något som förhandlas mellan alla facken vid universitetet, kan vi inte förhandla den innan de centrala förhandlingarna är klara. Om de centrala parterna håller tidplanerna, blir de klara under oktober och då borde vi kunna ta beslut om doktorandstegen ganska snart därpå hoppas vi. Vi ska försöka undvika en längre tids retroaktivitet, eftersom att det ger bekymmer med försäkringskassan.

Du hittar tidigare års doktorandstegar här.