Lönerevision 1 oktober 2015

2015-10-22
Nytt lokalt avtal om löner för doktorander och för amanuenser klart
Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna har idag avslutat förhandlingarna om nytt lokalt avtal om löner för doktorander och för amanuenser. Parterna är även överens om ett lokalt avtal om löner för de forskarstuderande som fanns vid Högskolan på Gotland vid övergången till Uppsala universitet den 1 juli 2013.

Avtalen gäller från och med den 1 oktober 2015. Den nya lönen kommer med novemberlönen då även oktoberlönens höjning betalas retroaktivt.

För övriga anställda vid universitetet gäller att lönerevisionen som var i våras gäller fram till och med sista september 2016.