Lönerevision 2019

2019-09-10
Löneseminarium - Lönerevision 2019/Salary review 2019
23/9 tid 09:00-10:30 Lönerevision2019, Lokal: A9:011b, BMC
27/9 tid 15:15-16:30 Salary revision 2019, Lokal: 2005, Ångström (engelska)
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: G222 (Finansrummet) Ekonomikum
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: Sal B43 Campus Gotland (med länk)

Saco-S-rådets ordförande, Per Sundman, kommer bland annat att berätta vad det innebär att vi har ett sifferlöst avtal, om rätten till ”rätt” lön i motsats till löneförhöjning, om sambandet mellan utvecklingssamtal och lönesamtal och vad Saco-S vid UU gör i samband med löneförhandlingarna.

Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkommen!

2019-08-14
Löneseminarium - Vad betyder lönesättande samtal för dig?

För dig som arbetar vid universitetsförvaltningen, internrevisionen, NCK, UUI eller universitetsbiblioteket. Samma seminarium ges vid tre tillfällen för att så många som möjligt ska kunna ha en möjlighet att delta.

Tis 20 augusti,  kl. 09:00-10:30
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Ons 21 augusti, kl. 15:30-17:00
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset, B43 Gotland (videolänk)

Ons 28 augusti, kl. 12:00-13:00
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Ingen föranmälan

Seminarier om löneförhandling för universitetslärare, forskare och TA-personal som inte omfattas av lönesättande samtal kommer i andra halvan av september.

2019-06-28
​Förhandlingarna är klara vad gäller inriktning, tidplan och prioriteringar för lönerevisionen samt principer för lönesättande samtal. Dokumenten finns här.

Lönerevision 2019
Vilka omfattas av lönerevisionen?
Den kommande lönerevision gäller från 1 oktober 2019 och alla som har varit anställda innan 1 juli, såvida det inte finns någon annan individuell överenskommelse.

Tidplan
Det är inte aktuellt med en längre revisionsperiod denna gång och således är revisionsdatumet är den 1 oktober 2019. Ambitionen är att alla lönesamtal och lönesättande samtal ska äga rum efter semestrarna och att vi ska få utbetalningen med decemberlönen. Det återstår att se om vi klarar av detta.

Lokal förhandling eller lönesättande samtal?
Precis som förra året omfattas de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal, och endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Doktorandlönerna
Doktorandernas lönestege blev klar den 19 juni 2019 och de nya lönerna börjar gälla från den 1 oktober. Den nya doktorandstegen hittar ni här.

Meddela och förklara den nya lönen
Det är arbetsgivaren som får/ska meddela och förklara den nya lönen. Det görs på lite olika sätt på olika arbetsplatser - en del får ett brev i brevfacket, andra får det muntligt och vissa får vänta till löning för att hitta informationen på lönebeskedet. Alla har dock rätt att få den nya lönen förklarad och motiverad av arbetsgivaren. Saco-S-rådet är bundet av förhandlingssekretess och får därmed inte föra vidare något av det som sagts under förhandlingarna.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare i år än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med. 

Förhandlingsunderlag
Förhandlingsunderlaget är det som Saco-S-rådet har att utgå ifrån när vi individförhandlar din lön! Vi har gjort några justeringar i underlaget, som kommer att skickas ut inom kort. Det kommer då också att finnas på hemsidan jämte en FAQ. Kom ihåg att det är prestationer efter 1 okt 2018 som räknas.

Lönestatistik
På Saco-S-rådets hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras.
http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/