Lönerevision 2020

Vilka omfattas av lönerevisionen?
Årets lönerevision kommer sannolikt gälla från och med den 1 oktober 2020. Du ingår i revisionen om du:

  • Anställdes före 1 juli (2020) och är/var fortfarande anställd den 1 oktober (2020)
  • Har en annan överenskommelse

Du är inte med i revisionen om du:

  • Har fått en ny lön under perioden 1 juli (2020) till 1 oktober (2020)
  • Har varit och fortfarande är tjänstledig. Dock så kan du om du är eller har varit tjänstledig ha en dialog om detta med din chef.

Tidplan
Den kommande lönerevision kommer sannolikt att gälla från 1 oktober 2020. Det innebär att de framåtblickande utvecklingssamtalen bör äga rum tidigt under våren 2021 och de tillbakablickande lönesamtalen och lönesättande samtalen bör äga rum under hösten. Årets tidplan kommer förmodligen att påverkas av de andra organisationernas centrala förhandlingar. Vi har inget avtal om tidplanen ännu. 

Löneseminarium
​Saco-S vid Uppsala universitet planerar att i likhet med tidigare år hålla i löneseminarier. Syftet med dessa är att förklara lönerevisionsprocessen och svara på era frågor. Seminarierna är inplanerade till augusti-september.

Lokal förhandling eller lönesättande samtal?
Precis som förra året omfattas de flesta Sacomedlemmar på Uppsala av lokal förhandling, vilken förbereds genom lönesamtal, och endast Universitetsförvaltningen, Internrevisionen, UU Innovation, Nationellt centrum för kvinnofrid och universitetsbiblioteket har lönesättande samtal.

Doktorandlönerna
Doktoranderna har lönestege och den revideras i särskild ordning. Den kommer med största sannolikhet att revideras per den 1 oktober, i likhet med övriga löner.

Sifferlöst avtal
Egentligen är Sacos avtal sifferlöst, men det är klart att institutionerna har fått siffror att hålla sig till. Universitetet har varit tydligare vid senaste lönerevisionen (2019) än tidigare om att det är lönen efter revision som står i fokus och inte höjningen i sig. Det innebär att om två medarbetare har ungefär likvärdiga arbetsuppgifter och ungefär likvärdiga prestationer, så ska även lönen vara ungefär likvärdig. Det i sin tur kan innebära att om den ena hade en lägre lön innan revisionen, att denna kanske får en högre höjning än den som hade en högre lön innan revisionen. Ibland när det är stora löneskillnader kan justeringarna ta mer än en lönerevision att komma till rätta med. 

Förhandlingsunderlag
Saco-S vid Uppsala universitet skickar ut ett forhandlingsunderlag inför varje lönerevision. Vi använder det för att föreslå en ny lön för dig och sedan för att argumentera för den lön som vi har föreslagit.

Lönestatistik
På Saco-S-föreningens hemsida finns lönestatistik som kan vara bra att ha till hands när man funderar över hur ens lön förhåller sig till andras. Senaste lönestatistiken är påväg att tas fram och kommer läggas ut på hemsidan inom en snar framtid.