Lön vid nyanställning

Uppsala universitet tillämpar individuell lönesättning, men det finns vissa riktlinjer för institutionerna. I normalfallet sätts lönen mellan den 10:e och den 90:e percentilen för vad som gäller för befattningen. Lärare/forskare jämförs dessutom per vetenskapsområde och inom medicinsk fakultet jämförs kliniker och prekliniker var för sig.

Faktorer som kan påverka lönen vid nyanställning är arbetsuppgifterna/ befattning, marknadskänslighet samt personliga meriter med anknytning till den aktuella befattningen.

Du hittar den senaste lönestatistiken här. I bilagorna under tabellen finns mer statistik för lärare och forskare uppdelat på vetenskapsområde, samt en bilaga för alla Tekniska och Administrativa anställningar (TA-anställningar) vid universitetet. Statistiken omfattar alla anställda oavsett om de är fackligt anslutna eller inte, eller har tillsvidareanställning eller inte. För närmare och mer uppdaterad information om lönestatistiken vid Uppsala universitet kan du som medlem i ett Sacoförbund vända dig till Saco-S vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet hade en lönerevision per den 1 oktober 2019. Nästa revision beräknas till 1 oktober 2020 om vi inte avtalar om något annat. Om du har sökt jobb och börjar din anställning före den 1 juli 2020 bör du ingå i 2020-års lönerevision. Det ska stå på ditt anställningsavtal om du inte ska omfattas av lönerevisionen 2020. Då ska du "ta höjd" för det när du löneförhandlar.