Lönestatistik 2019-12-19

min 10 % med 90 % max
Adjunkter
HumSam 25.000 34.800 39.500 45.700 53.200
MedFarm 34.000 36.500 39.700 43.700 79.600
TekNat 37.000 37.000 40.900 48.000 48.200
Lektorer
HumSam 38.500 44.100 48.550 53.400 61.100
MedFarm 37.700 47.000 51.200 58.700 64.700
TekNat 39.900 47.700 51.800 56.100 61.700
Prof, UU
HumSam 58.300 62.000 71.700 82.100 103.700
MedFarm 67.800 71.700 77.900 82.200 95.700
TekNat 66.000 68.000 78.600 86.000 101.400
Forskare
HumSam 34.700 38.500 42.450 48.700 77.700
MedFarm - 36.000 39.550 49.800 100.000
TekNat 31.700 35.000 37.700 45.800 57.000

Statistik för lärar-/forskaranställningar vid HumSam
Statistik för lärar-/forskaranställningar vid MedFarm
Statistik för lärar-/forskaranställningar vid TekNat
Statistik för TA-anställningar

Uppsala universitet hade en lönerevision per den 1 oktober 2019. Nästa revision beräknas till 1 oktober 2020 om vi inte avtalar om något annat. Om du har sökt jobb och börjar din anställning före den 1 juli 2020 bör du ingå i 2020-års lönerevision. Det ska stå på ditt anställningsavtal om du inte ska omfattas av lönerevisionen 2020. Då ska du "ta höjd" för det när du löneförhandlar.

Mer om lönerevisionen kan du läsa här.

Lönebeskedet finns att läsa och skriva ut via Primula.

Under medarbetarportalen på universitetets websida kan man läsa mer om lönesättning och lönebildning.
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/lon/lonerevision