Lönestatistik 2019-06-24

min 10 % med 90 % max
Adjunkter
HumSam 25.000 34.800 38.500 45.300 52.200
MedFarm 34.000 36.200 38.800 42.600 78.000
TekNat 37.000 37.000 43.500 46.500 47.300
Lektorer
HumSam 38.000 43.000 47.400 52.200 70.000
MedFarm 39.500 45.000 50.800 62.400 76.700
TekNat 39.900 46.200 50.500 54.800 61.000
Professorer
HumSam 57.000 60.500 70.000 80.500 102.400
MedFarm 50.700 68.100 76.400 81.200 92.800
TekNat 61.000 66.400 75.950 83.300 100.000
Forskare
HumSam 33.500 37.500 41.100 47.700 77.700
MedFarm 33.000 35.400 38.800 48.000 100.000
TekNat 31.000 34.700 36.900 45.100 82.500

Statistik för lärar-/forskaranställningar vid HumSam
Statistik för lärar-/forskaranställningar vid MedFarm
Statistik för lärar-/forskaranställningar vid TekNat
Statistik för TA-anställningar

Uppsala universitet har en lönerevision per den 1 oktober 2019. Det innebär att dessa siffrorna avser lönerna före lönerevisionen. Universitetet räknar med en genomsnittlig höjning om ca 2,3 %. Det innebär dock inte att alla befattningar kommer att få samma höjning.

Om du har sökt jobb och börjar din anställning efter den 1 juli 2019 och därför inte kommer att ingå i lönerevisionen, rekommenderar vi dig att räkna upp nivåerna med 2,3 %.

Mer om lönerevisionen kan du läsa här.

Lönebeskedet finns att läsa och skriva ut via Primula.

Under medarbetarportalen på universitetets websida kan man läsa mer om lönesättning och lönebildning.
https://mp.uu.se/web/info/anstallning/lon/lonerevision