Kommande medlemsmöten och seminarier (2019)

Pensionsseminarium
​26/11 kl 15:15-16:00, Lokal: Betty Petersson, Blåsenhus

Vem är din kollega?
27/11 kl 16:00-18:00, Lokal: Humanistiska teatern, Engelska parken

Working in Sweden
25/9 tid 10:00-12:00, Lokal: Plantskolan, Segerstedthuset.

Lönerevision 2019/Salary Review
23/9 tid 09:00-10:30 Lönerevision2019, Lokal: A9:011b, BMC
27/9 tid 15:15-16:30 Salary revision 2019, Lokal: 2005, Ångström (engelska)
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: G222 (Finansrummet) Ekonomikum
30/9 tid 09:00-10:00 Lönerevision 2019, Lokal: Sal B43 Campus Gotland (med länk)