Doktorandfrågor

Doktoranderna är en av de mest utsatta grupper av anställda vid våra lärosäten. Saco-S vid Uppsala universitet finns för råd och stöd för dig som är doktorand och medlem i något Sacoförbund.

Saco-S vid Uppsala universitet
- hjälper dig om du skulle behöva facklig hjälp vid din arbetsplats
- förhandlar tillsammans med ST fram doktorandstegen
- förhandlar fram olika policydokument som rör forskarutbildningen
- hjälper dig i frågor som rör förlängning av anställningen som doktorand
- ger dig rådgivning i samband med att din anställning som doktorand löper ut

2019-08-20
Den nya doktorandlönestegen blev klar den 19 juni 2019. Den börjar gälla från och med den 1 oktober 2019.


2019-05-21
Universitetet har platser kvar på följande kurser i stresshantering som universitetet erbjuder genom Previa.

Stresshantering för doktorander (sv)
4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 9/10 och 30/10. Onsdagar 09-11.
​6 tillfällen
Sista anmälningsdag: 27 augusti 2019

Stress management for doctoral students (eng)
6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10 and 18/10. Fridays 09-11.
6 group meetings
Deadline for application: August 29th 2019