Saco-S-rådets kansli

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.

Kansliet är stängt hela juli.
​The office is closed all July.


Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig enligt följande:

Per Sundman: Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-rådets verksamhet.
Parallellt med Per Sundman går Sonchita Bagchi.

Tina Hedmo:  Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-rådets verksamhet.
Parallellt med Tina Hedmo går Johanna Norberg.

Robert Malmgren: Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, samt universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor.
Parallellt med Robert Malmgren går Cajsa Bartusch.

Anders Lagerstrand Förvaltningen, bibliotek och muséer, samt delar av universitetet som inte faller under något specifikt vetenskapsområde. Anders Lagerstrand deltar också i arbetet med de lönesättande samtalen

Cajsa Bartusch: kyddsombudsärenden och tjänstgöringsplaner, samt medlemsärenden vid Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet tillsammans med Robert Malmgren.

Johanna Norberg Hägglund är adjungerad till styrelsen och går parallellt med Tina Hedmo.

Sonchita Bagchi är adjungerad till styrelsen och går parallellt med Per Sundman.

Kirsi Höglund är samordnare (100 %) vid Saco-S-rådets kansli och svarar i första hand på frågor om arbetsvillkor, löner, arbetsmiljöfrågor, andra aktuella frågor, samt gör olika utredningar för Saco-S-rådets räkning och samordnar verksamheten vid Saco-S-rådets kansli.

Anna Eklund är administratör (50 %) vid Saco-S-rådets kansli och svarar i första hand på frågor om medlemsskap, samt ansvarar för kontakten med de förtroendevalda lokal-lokalt på universitetet och i olika nämnder och styrelser.

Jezzica Israelsson är administratör (15 %) vid Saco-S-rådets kansli och sköter varsel för tidsbegränsat anställda för Saco-S-rådets del.


Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-rådet vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-rådets styrelse.