Saco-S-rådets kansli

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.
 


 

Just nu pågår årets lönerevision och det kan vara svårt att få tag på oss, men skicka ett e-brev så återkommer vi så snart vi kan. Det kan dock ta lite längre tid än i vanliga fall.


Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig så att:
Per Sundman: Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar.
Tina Hedmo: Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet.
Robert Malmgren: Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.
Anita Ericsson: förvaltningen, bibliotek och muséer, samt delar av universitetet som inte faller under något specifikt vetenskapsområde.
Cajsa Bartusch: skyddsombudsärenden och tjänstgöringsplaner

Om det extra årsmötet våren 2019 beslutar om stadgeändringen om att gå från fem till sju styrelseledamöter, ingår även Johanna Norberg och Sonchita Bagchi. Innan det extra årsmötet är Johanna och Sonchita adjungerade ledamöter i styrelsen, men tanken är att de ska få egna ansvarsområden såsmåningom.

Vi som arbetar på kansliet är Kirsi Höglund och Anna Eklund. Vi svarar på frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor, löner, medlemskap, aktuella frågor med mera. Jezzica Israelsson sköter varsel för tidsbegränsat anställda för Saco-S-rådets del.


Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-rådet vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-rådets styrelse.