Saco-S-rådets kansli

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.
 


 

Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig så att:
Per Sundman: övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar, samt Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
Tina Hedmo: Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet.
Robert Malmgren: Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet.
Ellen Matlok-Ziemann: Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
Anita Ericsson: förvaltningen, bibliotek och muséer, samt delar av universitetet som inte faller under något specifikt vetenskapsområde.


Vi som arbetar på kansliet är Kirsi Höglund och Anna Eklund. Vi svarar på frågor om arbetsvillkor, arbetsmiljöfrågor, löner, medlemskap, aktuella frågor med mera. Cajsa Bartusch sköter bland annat om skyddombudsfrågorna för Saco-S-rådets del.


Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-rådet vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-rådets styrelse.


 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.