Saco-S-rådets kansli

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet har ett kansli beläget i Gula Villan på Thunbergsvägen 7A vid Engelska parken.


Styrelsen har fördelat ansvaret för medlemsärenden och förhandlingar mellan sig enligt följande:

Per Sundman: Medicinskt-farmaceutiska vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-rådets verksamhet.

Tina Hedmo: Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar. Övergripande ansvar för Saco-S-rådets verksamhet.
Parallellt med Tina Hedmo går Johanna Norberg Hägglund.

Robert Malmgren: Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, samt universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor.
Parallellt med Robert Malmgren går Cajsa Bartusch.

Anders Lagerstrand: Förvaltningen, bibliotek och muséer, samt delar av universitetet som inte faller under något specifikt vetenskapsområde. Anders Lagerstrand deltar också i arbetet med de lönesättande samtalen

Cajsa Bartusch: Skyddsombudsärenden och tjänstgöringsplaner, samt medlemsärenden vid Tekniskt-naturvetenskapliga vetenskapsområdet tillsammans med Robert Malmgren.

Johanna Norberg Hägglund: Adjungerad till styrelsen. Humanistiskt-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, samt övertalighetsärenden och avtalsförhandlingar.  Johanna går parallellt med Tina Hedmo.

Kirsi Höglund: Samordnare (100 %) vid Saco-S-rådets kansli och svarar i första hand på frågor om arbetsvillkor, löner, arbetsmiljöfrågor, andra aktuella frågor, samt gör olika utredningar för Saco-S-rådets räkning och samordnar verksamheten vid Saco-S-rådets kansli.
​Mottagningstider: måndagar 09-12, tisdagar 09-12 och torsdagar 13-16.

Anna Eklund: Administratör (50 %) vid Saco-S-rådets kansli och svarar i första hand på frågor om medlemsskap, samt ansvarar för kontakten med de förtroendevalda lokal-lokalt på universitetet och i olika nämnder och styrelser.

Jezzica Israelsson: Administratör (20 %) vid Saco-S-rådets kansli och sköter varsel för tidsbegränsat anställda för Saco-S-rådets del.


Besöksadress: Thunbergsvägen 7A

E-post: saco@uadm.uu.se

Postadress: Saco-S-rådet vid Uppsala universitet,
Box 533, 751 21 Uppsala
 

Det går också att kontakta någon av medlemmarna i Saco-S-rådets styrelse.