Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se


Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund

Fax: 018-471 33 55
 


Välkomna till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!
 

2018-02-21
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2018-02-08
Nya Ladok
Beslut har nu tagits att Uppsala universitet inför nya Ladok under vecka 40, 2018 och utbildningar i nya Ladok startar i maj. Nya Ladok kommer kommer att påverka alla som arbetar med studieadministration. Universitetet kommer att erbjuda ett omfattande stöd före, under och efter införandet av nya Ladok.

2018-02-05
Lönerevision 2017
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 31 januari (avtalet om doktorandstegen tecknades 2017-12-14). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med februarilönen (2018). Datumen om när avtalen skrevs på är relevanta för er som är sjuk- eller föräldralediga!
Läs mer här.

2017-11-28
Nyheter i det centrala villkorsavtalet
​Den 4 oktober träffade Saco-S och arbetsgivarverket en ny överenskommelse om ändringar och tillägg till RALS 2010 -T. Läs vidare om det här.

2017-10-03
När har du semester?
​Saco-S-rådet vid Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om schablonsemesterns vara eller inte vara. Inbjuden talare är Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och viceordförande i Saco-S. Efter seminariet hålls Saco-S-rådets årsmöte i samma lokal.

Professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter) och amanuenser, vi undrar vad ni tycker om schablonsemestern. Kom och diskutera!

Tid: 15:15-16
Lokal: Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.