​Välkommen till Saco-S-rådet!
Under vecka 8 är vår bemanning något begränsad, vilket innebär att det kan vara svårare att komma fram på telefonen och det kan ta lite längre än vanligt att få svar på e-posten.

2019-02-13
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2019-02-13
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2019-02-12
Doktorandernas lönestege
2018-års löneförhandlingar är nu klara. Doktorandernas lönestege blev klar 190207 och gäller fr.o.m. 181001. Att förhandlingarna drog ut på tiden beror på att Saco-S-rådet även denna gång drev frågan om en ny modell som grundar sig på nettostudietid i form av antal år på forskarutbildningen istället för en kombination av år och uppnådd andel av forskarutbildningen. Den nya stegen finns på hemsidan: http://www.saco.fackorg.uu.se/Lonefragor/doktorandstege/

2018-12-19
Lönerevision 2018
Löneförhandlingarna är klara och avtalet om nya löner skrevs på den 17 december (det gäller alla utom doktoranderna). Det innebär att de nya lönerna och den retroaktiva lönen fr o m 1 oktober betalas ut med januarilönen (2019). Glöm inte bort att anmäla den nya lönen till försäkringskassan, så att ni får rätt ersättning vid föräldraledighet och sjukledighet!​

2018-12-05
Universitetsgemensam IT
Saco-S-rådet har kallats till förhandling om universitetsgemensam IT-verksamhet vid Uppsala universitet. Det material som Saco-S-rådet har fått inför förhandlingen är en delrapport med förslag på vilka IT-tjänster/infrastrukturer som ska ingå i en universitetsgemensam IT-verksamhet. Förslag till beslut är:

- att den universitetsgemensamma IT-verksamheten ska innefatta de tjänster och infrastruktur som beskrivs i Bilaga 1 Tjänster och infrastruktur
- att dessa tjänster och infrastrukturer ska utgöra grunden för det tjänsteutbud som skall levereras av den nya gemensamma IT-verksamheten

Detta kommer troligen att påverka de flesta verksamma vid UU och därför efterfrågar vi frågor och medskick till kommande förhandling.
Läs hela delrapporten här.

2018-10-04
Seminarium: Kön och excellens
Inbjuden talare: Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör
Tid: Tis 13/11 15:15-16:00
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

2018-06-18
Lönesättande samtal
Inför 2018-års revision har Saco-S-rådet undersökt utfallet av de lönesättande samtalen på biblioteket vid 2017-års revision. Undersökningen av löneökningarna mellan de som har lönesättande samtal och de som inte har lönesättande samtal visar att både män och kvinnor som haft lönesättande samtal har fallit bättre ut. Läs hela undersökningen här

2018-05-23
Förenad anställning
Just nu arbetar Saco-S-rådet med att räta ut några frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. En ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning