Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se


Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund

Fax: 018-471 33 55
 


Välkommen till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!

2018-10-04
Seminarium: Kön och excellens
Inbjuden talare: Git Claesson Pipping, SULF:s förbundsdirektör
Tid: Tis 13/11 15:15-16:00
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

2018-09-27
Årsmöte
Tid: Tis 13/11 16-17
Lokal: Sal VIII, Universitetshuset

2018-08-22
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2018-06-18
Lönesättande samtal
Inför 2018-års revision har Saco-S-rådet undersökt utfallet av de lönesättande samtalen på biblioteket vid 2017-års revision. Undersökningen av löneökningarna mellan de som har lönesättande samtal och de som inte har lönesättande samtal visar att både män och kvinnor som haft lönesättande samtal har fallit bättre ut. Läs hela undersökningen här.

2018-05-28
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2018-05-23
Webbseminarium om att ansöka om tjänstepension
Statens tjänstepensionsverk (SPV) bjuder in till ett webbseminarium där Mikael Berglund vägleder dig som ska gå i pension under det kommande året. Du får veta vilka delar du har i tjänstepensionen från din statliga anställning och vad du ska tänka på. Han berättar också kort om allmän pension.
4 juni kl.14.00- ca.14.30
https://www.spv.se/privatperson/statlig-tjanstepension/nyfiken-pa-pension/webbseminarier/

2018-05-23
Förenad anställning
Just nu arbetar Saco-S-rådet med att räta ut några frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. En ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning

2018-03-07
Nya Ladok
Ladok är ett nationellt system för studieadministration. Arbetet med nya Ladok borde vara i full gång ute på institutionerna inför införandet i oktober 2018.

Nya Ladok är webbaserat och fokuserar på självservice, vilket innebär att institutionerna behöver beskriva och ta ställning till hur, och av vem, arbetet ska utföras framöver. Ansvaret för det lokala förberedelsearbetet ligger på prefekten/motsvarande, men de berörda bör självklart delta i arbetet.

Saco-S-rådet har uppmärksammat frågan i förhandlingarna av verksamhetsplanerna. Institutioner/ fakulteter/ avdelningar behöver räkna med att avsätta resurser i samband med införandet. T.ex. bör all berörd personal ha tid för att gå utbildning både före och efter införandet och sätta sig in i hur de studieadministrativa systemen bäst kan användas. 

Universitetet kommer att erbjuda studieadministratörerna salsundervisning och e-lärandekurser för övriga användare med start i maj. Tanken är inte att våra universitetslärare eller studieadministratörer ska göra detta på sin fritid!

​Dessutom vill vi också påminna alla om att om någons arbetsuppgifter föreslås väsentligen förändras, skall detta MBL-förhandlas innan förändringen.

Universitetets webbplats uppdateras kontinueligt med ny information om införandet av nya Ladok.
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.