​Välkommen till Saco-S-rådet!

2019-08-14
Löneseminarium - Vad betyder lönesättande samtal för dig?
För dig som arbetar vid universitetsförvaltningen, internrevisionen, NCK, UUI eller universitetsbiblioteket. Samma seminarium ges vid tre tillfällen för att så många som möjligt ska kunna ha en möjlighet att delta.

Tis 20 augusti,  kl. 09:00-10:30
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Ons 21 augusti, kl. 15:30-17:00
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset, B43 Gotland (videolänk)

Ons 28 augusti, kl. 12:00-13:00
PLA K1 477 Plantskolan, Segerstedthuset

Ingen föranmälan

Seminarier om löneförhandling för universitetslärare, forskare och TA-personal som inte omfattas av lönesättande samtal kommer i andra halvan av september.

2019-08-13
Löneförhandlingarna - doktorandlönestegen
​De nya doktorandlönerna blev klara innan sommaren. De gäller från och med 1 oktober 2019. Arbetet med lönerevisionen i stort fortsätter med förhandlingar och seminarier.

2019-06-25
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2019-06-19
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2019-04-05
Universitetsgemensam IT
Den 23 april 10:00-11:00 kommer universitetet att hålla ett öppet informationsmöte om den kommande IT-förändringen inom universitetet. Mötet vänder sig till alla som är intresserade, och framför allt till dig som kommer att ingå i den nya avdelningen Universitetsgemensam IT. Detta är en viktig fråga och Saco-S-rådet uppmuntrar alla berörda gå och lyssna, diskutera och ställ frågor om förändringen och den nya verksamheten. Plats: Ihresalen, Engelska parken.
Läs delrapporten här.

2019-04-05
Förenad anställning
Saco-S-rådet arbetar fortfarande med att räta ut de frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. Saco-S-rådet vill påminna alla om att en ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning