​Välkommen till Saco-S-rådet!

2019-06-25
Kansliet är stängt hela juli.
​The office is closed all July.

2019-06-25
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.

2019-06-14
Löneseminarium

Lönesättande samtal för anställda vid förvaltningen och biblioteket
20/8 kl 09:00-10:30 (lokal: information kommer senare)
21/8 kl 15:30-17:00 (lokal: information kommer senare)
28/8 kl 12:00-13:00 (lokal: information kommer senare)

Seminarier om löneförhandling för universitetslärare, forskare och TA-personal som inte är anställda vid universitetsförvaltningen eller vid bibliotek kommer i andra halvan av september.

2019-05-24
Om du är lärare, forskare eller doktorand vid UU och önskar ha semester någon annan tid en veckorna efter midsommar, då är den 31 maj är sista dagen för att lämna in en skriftlig överenskommelse till löneenheten.

Om du behöver arbeta under schablonsemestern behöver du och din prefekt/motsvarande ha en överenskommelse om detta för att du ska vara försäkrad på din arbetsplats. Den överenskommelsen kan exempelvis vara ett schema eller att du skickar ett e-brev innan du åker till jobbet. Det är extra viktigt om du arbetar i en laborativ miljö.

Mer information om semester hittar du här!

2019-05-23
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2019-04-08
Medlemsmöte om ett nytt arbetstidsavtal för lärare
10 april BMC kl. 15.15 - 16.  Lokal A7:103
16 april Ekonomikum, kl. 15.15 - 16, Lokal B115; Campus Gotland Lokal E48
Läs mer här

2019-04-05
Lönekompensation för föräldralediga och sjuklediga
Många doktorander har tagit kontakt med Saco-S-rådet efter ett e-brev angående lönekompensation till sjuk- och föräldralediga för att löneavtalet inte var klart till revisonsdatumet 1 oktober 2018.
     Saco-S-rådet har kunnat konstatera att flera personer ännu inte har fått rätt kompensation för hela föräldraledighetsperioden. Den vanligaste orsaken verkar vara att universitetet inför marslönen saknat information om vilken omfattning dessa personer har tagit ut föräldrapenning.
     Just nu pågår samtal mellan Saco-S-rådet och universitetet om hur vi ska säkerställa att alla får rätt kompensation. Det kan handla om ytterligare en lönekörning för att fånga upp de som missades i den förra körningen. Läs mer på Saco-S-rådets hemsida.

2019-04-05
Universitetsgemensam IT
Den 23 april 10:00-11:00 kommer universitetet att hålla ett öppet informationsmöte om den kommande IT-förändringen inom universitetet. Mötet vänder sig till alla som är intresserade, och framför allt till dig som kommer att ingå i den nya avdelningen Universitetsgemensam IT. Detta är en viktig fråga och Saco-S-rådet uppmuntrar alla berörda gå och lyssna, diskutera och ställ frågor om förändringen och den nya verksamheten. Plats: Ihresalen, Engelska parken.
Läs delrapporten här.

2019-04-05
Förenad anställning
Saco-S-rådet arbetar fortfarande med att räta ut de frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. Saco-S-rådet vill påminna alla om att en ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning