​Välkommen till Saco-S-rådet!

2019-04-08
Medlemsmöte om ett nytt arbetstidsavtal för lärare
10 april BMC kl. 15.15 - 16.  Lokal A7:103
16 april Ekonomikum, kl. 15.15 - 16, Lokal B115; Campus Gotland Lokal E48
Läs mer här

2019-04-08
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2019-04-05
Lönekompensation för föräldralediga och sjuklediga
Många doktorander har tagit kontakt med Saco-S-rådet efter ett e-brev angående lönekompensation till sjuk- och föräldralediga för att löneavtalet inte var klart till revisonsdatumet 1 oktober 2018.
     Saco-S-rådet har kunnat konstatera att flera personer ännu inte har fått rätt kompensation för hela föräldraledighetsperioden. Den vanligaste orsaken verkar vara att universitetet inför marslönen saknat information om vilken omfattning dessa personer har tagit ut föräldrapenning.
     Just nu pågår samtal mellan Saco-S-rådet och universitetet om hur vi ska säkerställa att alla får rätt kompensation. Det kan handla om ytterligare en lönekörning för att fånga upp de som missades i den förra körningen. Läs mer på Saco-S-rådets hemsida.

2019-04-05
Universitetsgemensam IT
Den 23 april 10:00-11:00 kommer universitetet att hålla ett öppet informationsmöte om den kommande IT-förändringen inom universitetet. Mötet vänder sig till alla som är intresserade, och framför allt till dig som kommer att ingå i den nya avdelningen Universitetsgemensam IT. Detta är en viktig fråga och Saco-S-rådet uppmuntrar alla berörda gå och lyssna, diskutera och ställ frågor om förändringen och den nya verksamheten. Plats: Ihresalen, Engelska parken.
Läs delrapporten här.

2019-04-05
Förenad anställning
Saco-S-rådet arbetar fortfarande med att räta ut de frågetecken som har funnits kring förenade anställningar. Saco-S-rådet vill påminna alla om att en ”förenad anställning” som adjunkt, lektor eller professor, är en 100 % statlig anställning. De lagar, centrala och lokala kollektivavtal som reglerar statliga universitetsläraranställningar gäller för förenade anställningar.
http://www.saco.fackorg.uu.se/lagar-och-avtal/förenad-anställning

2019-02-13
Lönestatistik
Den senaste lönestatistiken hittar du här.