Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se


Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund
070-7963741

Fax: 018-471 33 55
 


Välkomna till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!

2017-11-06
Information event 23 nov
The Medical Faculty PhD Student Council (MDR) of Uppsala University welcomes PhD students of the medical faculty to an information event! Join us and learn about your rights during your time as a PhD student while enjoying some pizza! Read more about the event here.

2017-10-11
Årsmöte
Datum: 21 november 2017
Tid: 16:15- ca 18:00
Lokal: Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus (Uppsala)

Verksamhetsberättelse 2017
Valberedningens förslag till styrelse

2017-10-03
När har du semester?
​Saco-S-rådet vid Uppsala universitet bjuder in till ett seminarium om schablonsemesterns vara eller inte vara. Inbjuden talare är Robert Andersson, förhandlingschef på Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) och viceordförande i Saco-S. Efter seminariet hålls Saco-S-rådets årsmöte i samma lokal.

Professorer, lektorer, adjunkter, biträdande lektorer, forskarassistenter, forskare, postdoktorer, doktorander (inkl assistenter med doktoranduppgifter) och amanuenser, vi undrar vad ni tycker om schablonsemestern. Kom och diskutera!

Tid: 15:15-16
Lokal: Betty Pettersson (14:031), Blåsenhus

2017-10-02
Lönerevision 2017
​Idag skickades förhandlingsunderlaget ut till alla medlemmar. Har du inte fått det är det bra att kontakta Saco-S-rådets kansli. Förhandlingsunderlaget hittar du här.
Mer om lönerevision 2017 hittar du här

2017-10-02
Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2017-06-02
Missade du Pensionsseminariet?
Läs mer om pension här.
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.