Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A

Postadress:
Saco-S-rådet
Box 533,
751 21 Uppsala

E-post: saco@uadm.uu.se


Ordförande
Per Sundman
018-471 14 85

Samordnare
Kirsi Höglund
018-471 33 14

Kanslipersonal
Anna Eklund
070-7963741

Fax: 018-471 33 55
 


Välkomna till Saco-S-rådet vid Uppsala universitet!

2017-09-05
Årsmöte
Datum: 21 november 2017
Tid: 16:15- ca 18:00
Dagordningen hittar du här
 

2017-06-30
Pension efter lång och trogen tjänst
​Redan för tre år sedan lämnade Anders Grundström över ordförandeskapet för Saco-S-rådet och SULF/Uppsala, när han då fyllde 67 år. Han har sedan dess varit en stöttepelare i egenskap av seniorrådgivare med ett fantastiskt minne för människor och universitetets historia. Det är som bekant lättare att minnas det man bryr sig om - och Anders hjärta har alltid funnits med i det fackliga arbetet.

Nu låter detta som en runa, men Anders går "bara" i pension idag. Vi önskar dig, Anders, en lång och skön sommar och tack åter igen för att du under en så lång tid arbetat med att göra Uppsala universitet till en bättre arbetsplats!

2017-06-22
Avtalsförhandlingarna 2017
​De centrala avtalsförhandlingarna har påbörjats. Läs mer här.

2017-06-21
​Rektorsvalet
Rekryteringsgruppen hade möte den 15 juni och trattade ner antalet kandidater till 13-14 namn. I slutet på augusti ska rekryteringsgruppen träffa eventuella kandidater.
Följ rektorsvalet här.

2017-06-21

Medlemsbrev
Det senaste medlemsbrevet hittar du här.

2017-06-19
Lönerevision 2017
Nu har arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna kommit överens om en tidplan för 2017-års revision. Den nya lönen kommer att gälla från och med den 1 oktober, men utbetalningen kommer troligtvis först med februarilönen.

2017-06-02
Missade du Pensionsseminariet?
Läs mer om pension här.
 

Korta fakta

Saco-S-rådet vid Uppsala universitet representerar drygt 3500 Saco-medlemmar från 19 förbund och sju lokala Saco-föreningar.

Sveriges universitetslärarförbund, SULF, är det största förbundet med ca 1600 medlemmar och är därmed också kontaktförbundet vid Uppsala universitet. SULF har en lokalförening vid Uppsala universitet som har nära samarbete med Saco-S-rådet.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund. Saco-förbunden tillsammans har över 650 000 akademiker som är studenter, forskare, lärare, egenföretagare eller anställda.

Sacos statligt anställda akademiker företräds av förhandlingsorganisationen Saco-S, som driver frågor på central nivå med Arbets­givarverket som motpart. Saco-S tecknar grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldra­ledighet.

Varför ska man vara med i facket?
Läs en artikel publicerad i Lag&Avtal med samma titel.